ASDM Armatury a.s.
Průmyslová 42
537 01 Chrudim
Tel.: 420 469 699 882, 883, 861
Fax: +420 469 699 812
e-mail: info@asdm-armatury.cz
www.asdm-armatury.cz

Společnost ASDM Armatury a.s. sídlí v Chrudimi v areálu sesterské společnosti Transporta Czech Republic.

Nosným programem společnosti je vývoj, konstrukce a výroba speciální průmyslových armatur pro použití v petrochemickém průmyslu, chemii, plynárenství, teplárenství, vodárenství a hutním průmyslu. Jedná se o armatury ze šedé a tvárné litiny, oceli a také ze speciálních nerez ocelí.
Typová řada zahrnuje armatury střední a velké velikosti.
Výrobu komponentů pro převážnou část armatur zajišťují sesterské společnosti ZPA Plotiště a Transporta Czech Republic, která zároveň provádí konečnou povrchovou úpravu těles armatur.
Montáž a zkoušky probíhají v oddělené části areálu v Chrudimi.
Certifikace:
Široká škála certifikace výrobků v souladu s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení č. 97/23/EC a v případě ruského trhu je k dispozici shoda s předpisy GOST R pro příslušné obory (CC Intertest Moskva).

Průmyslové armatury:

Kulové ventily a kohouty, uzavírací, regulační a zpětné klapky, nožové ventily, šoupátka a kuželové ventily.
Rozsah tlakových řad od Pp 4 až 20 MPa a velikostních řad DN 65 – 2.000.

Montáž:

Specializovaná pracoviště umožňují montáž, zkoušení a snadnou manipulaci s velkými armaturami. Kromě těžkých jeřábových drah jsou k dispozici speciální zvedací zařízení, která umožňují nejen vlastní manipulaci s břemeny, obrobky, ale jejich otáčení bez nutnosti jejich odkládání.