ZPA Plotiště a.s.
Palackého 359
500 03 Hradec Králové

Průmyslový areál o výměře 20.600 m2 má z perspektivního hlediska ideální strategickou polohu. Nachází se v blízkosti budoucí spojnice dálnic na Polsko, Liberec, Prahu a Ostravu.

Společnost navazuje na tradici výroby původního podniku ČKD Hradec Králové, kterou později převzala firma BEZ MOTORY. Společnost ZPA Plotiště je tedy pokračovatelem v oblasti obrábění velmi složitých obrobků především ze šedé a tvárné litiny. Původní program zahrnoval obrábění bloků velkých dieselových motorů a hlav válců pro lodě, kogenerační jednotky, kompresory a elektrocentrály.
Stávající výrobní základna a zázemí nové společnosti umožňuje zakázkové obrábění rozměrných a hmotnostně nejnáročnějších dílů. V moderně vybavených halách s jeřáby s nosností 30 tun je možné obrábět odlitky z litiny a oceli, výkovky, svařence, jakož i celé ocelové konstrukce a celé ocelové konstrukce pro využití v nejrůznějších oblastech, ve strojírenství, pro stavbu a montáž speciálních těžkých strojů, výrobních linek. Další možností je výroba stavebních konstrukcí.
Zejména v posledně jmenované oblasti společnost spolupracuje se sesterskou společností TRANSPORTA Czech Republic, která se specializuje na výrobu a dodávky svařenců.

Nerotační obrábění:

Obrobna je vybavena horizontálními frézovacími a vyvrtávacími stroji W 160 a W 200 od českého výrobce Škoda Machine Tool Plzeň a portálovými frézkami od renomovaného českého výrobce TOS Kuřim. Tato těžká obrobna se řadí mezi několik největších tohoto typu v rámci České republiky.

Těžká obrobna je díky zvolené koncepci s upínacími deskovými poli a otočnými stoly schopna obrobit díly v podstatě bez hmotnostního omezení do maximálních rozměrů obrobků 4.000 x 2.000 x 16.000 mm.

Součástí příslušenství ke strojům je široká škála upínacích elementů (kostky, úhelníky, speciální vyvrtávací tyče atd.).

Montáž:

Jednotlivé haly umožňují montáž velkých zařízení a konstrukcí. Kromě jeřábových drah jsou k dispozici speciální zvedací zařízení, která umožňují nejen vlastní manipulaci s břemeny, obrobky, ale jejich otáčení bez nutnosti jejich odkládání na podlahu.