TOS MET slévárna a.s.
Stankovského 1687
250 88 Čelákovice
Tel.: +420 326 995 901
Fax: +420 326 995 904
www.tos-met.cz

Areál společnosti s komplexním zázemím má rozlohu 58.968 m2, výrobně-skladové prostory 20.015 m2. Nemovitosti se nacházejí 5 km od rychlostní komunikace vedoucí z Prahy do Liberce, respektive 8 km od dálnice D11. Firma vlastní skládku komunálního odpadu o výměře 18.375 m2.

Slévárna TOS MET patří mezi nejmodernější slévárny tohoto typu a velikosti na středoevropském trhu. Tradice výroby odlitků ze šedé litiny sahá až do roku 1910, slévárna byla v této době součástí rodinné firmy Volman, která byla jedním z první výrobců obráběcích strojů v Čechách. První velké rozšíření slévárenského provozu proběhlo v období let 1935-6.
Stávající areál slévárny byl vystavěn počátkem šedesátých let minulého století, nová slévárna byla uvedena do provozu v roce 1962. Slévárna byla dlouhé období součástí tradičního českého výrobce soustruhů a frézek na ozubení TOS a.s. Čelákovice. Samostatná historie slévárny se datuje od roku 1995. Společnost TOS MET slévárna a.s. je 100% dceřinou společností ZPA Pečky a.s. Výrobní technologie umožňuje výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny v hmotnostním spektru od 5 do 12.000 kg, a to s možností sériové, malosériové i kusové výroby. Slévárna je vybavena kompletní technologií na výrobu odlitků z šedé a tvárné litiny v kvalitě podle EN GJL 150-300 (GG15-30) a EN GJS 400-700 (GGG40-70). Nominální výkon slévárny je 21.000 tun litiny ročně, skutečný výkon v případě nepřetržitého provozu je však 18 tisíc tun odlitků ročně.
Do slévárenské technologie a obslužných provozů se v období od roku 1998 do roku 2011 investovalo téměř 300 mil. Kč. V posledním období byly investovány nemalé prostředky do výstavby nové lakovny a do oprav nemovitostí a zajištění celého areálu.
Slévárna aktuálně splňuje veškeré normy a předpisy v ekologické oblasti. Odlitky tradičně odebírají zákazníci ze strojírenství (lože, stojany, vřeteníky, saně, převodovky aj.), energetiky (tělesa kotlů, armatury atd.), vodárenství (tělesa pump, ventily), polygrafického průmyslu (součástí tiskařských strojů jako bočnice, převodovky atd.), automobilového průmyslu (brzdové bubny, kotouče, náboje kol), dále slévárna dodává odlitky pro výrobu převodovek pro stavbu lodí, strojů na zpracování dřeva, skříní pro větrné elektrárny a další komerční odlitky z mnoha dalších oblastí a oborů. Velkou část produkce tvoří odlitky pro mateřskou společnost ZPA Pečky (převodové skříně, tělesa dmychadel, rotory, víka a další).
Reference:
Tuzemsko: TOS Čelákovice, JUNKER Mělník, TOS Varnsdorf, MAVEL Benešov, WIKOV MGI Hronov, MOSLED České Budějovice, GTK Brno, NORD KAPP, WEILER Holoubkov a další odběratelé.
Zahraničí: EMCO Magdeburg, HYDROSTAHL Švýcarsko, MIKRON Biel, OTTO ZIMMERMANN Sinsheim, GRECON Alfeld-Hannover, MOVENTAS Jyväskylä, VOITH Heidenheim, KSB Halle, SHG Wiesbaden aj.

Tavírna:

Pracoviště tavírny je vybaveno dvěma středofrekvenčními pecemi od německého výrobce ABP Dortmund. Nominální výkon soupecí je 6 tun tekutého kovu za hodinu. Součástí tohoto provozu jsou dále dvě čtyřtunové nízkofrekvenční udržovací pece, které budou v nejbližším období nahrazeny středofrekvenčními pecemi od stejného výrobce a tímto bude navýšen výkon tavírny na 10 tun kovu za hodinu.
Výroba tvárné litiny probíhá v novém modifikačním boxu s automatickým podavačem modifikační tyče.

Odlitky s hmotností od 0,5 do 120 kg:

Odlitky v tomto hmotnostním spektru se formují a odlévají na automatické rámové, formovací a licí lince BMD Karlsruhe. Rozměr odlitků je limitován světlostí rámů 890x690x300/300 mm. Tato flexibilní technologie umožňuje uspokojit požadavky na malé série, ale i střední až větší série. Sortimentní skladba je pestrá, od brzdových bubnů, kotoučů a nábojů kol, přes odlitky skříní, těles čerpadel, pump až po náročné odlitky tlakových rozvaděčů.
Součástí této linky je pískové hospodářství na výrobu bentonitové směsi. V nejbližší době bude linka vybavena zcela novou moderní technologií na přípravu směsi s výkonem 50 tun za hodinu.

Odlitky s hmotností od 100 do 1.200 kg:

Tato kategorie odlitků se vyrábí na poloautomatické lince pomocí technologie samotuhnoucích směsí (furanová báze). Maximální rozměry rámů jsou 2.500x1.500 mm. Na této lince se odlévají jednotlivé kusy i odlitky ve středních sériích.

Odlitky s hmotností od 1.000 do 12.500 kg:

Největší a nejtěžší odlitky se formují a vyrábí na ruční formovně pomocí samotuhnoucích směsí na bázi furanové pryskyřice. Moderní mísiče od firmy FAT zaručují vysokou kvalitu formovací směsi. Odlitky jsou váhově a rozměrově limitovány rozměry tryskacího zařízení a možnostmi manipulační a jeřábové techniky.
Součástí této technologie je nové zařízení regenerace vratné směsi.

Výroba jader:

Jaderna je vybavena stroji na výrobu jader metodou cold box od firmy LAEMPE. Součástí jaderny je pracoviště namáčení a sušení jader. Velká jádra jsou opět vyráběna ze samotuhnoucích směsí pomocí mísičů s hodinovým výkonem 5 tun.

Čištění odlitků, barvení:

Pro účely čištění, tryskání odlitků jsou k dispozici celkem tři tryskací zařízení. Průběžný komorový tryskač od výrobce SPENCER HALSTEAD, kde se tryskají odlitky buď hromadně, nebo jednotlivě. Dále je k dispozici průběžný tryskač od výrobce GEORG FISCHER a menší komorový tryskač závěsný na čištění náročných odlitků. Slévárna TOS MET kryje téměř 80% potřeb mateřské společnosti ZPA Pečky v oblasti odlitků ze šedé a tvárné litiny.
Barvení odlitků probíhá v nové kabinové lakovně.

Zušlechťování a další opracování odlitků:

V prostoru expedice je k dispozici žíhací pec na odstranění vnitřního pnutí.
Dále jsou k dispozici stroje na hrubování odlitků, jedná se především o portálové frézky.

Laboratoř:

Pracoviště je vybaveno automatickým emisním spektrometrem BIARD FSQ, dále automatickým stanovením uhlíku a síry přístrojem ELTRA CS 800, chemickou a mechanickou laboratoří na kontrolu a vyhodnocování kvality pískových formovacích směsí. Pevnost v tahu a tažnost pomocí přístroje Veb Wpn Leipzig ZDM 30t a vrubová houževnatost (Charpyho kladivo), ultrazvuková kontrola odlitků detektoskopem Sonic 10003.

Certifikáty:

Slévárna je certifikovaná podle normy EN ISO 9002:1994, systém řízení jakosti. Dále slévárna splňuje požadavky na systém řízení kvality Loyd.