ZPA AUTOMOTIVE
Chvalovická 326
289 11 Pečky
Tel.: +420 321 737 411
Fax: +420 321 737 548
automotive@zpa-pecky.cz

Výrobní areál má rozlohu 93.430 m2. V areálu jsou k dispozici veškeré typy hal, umožňující výrobu těžších výrobků, neboť jsou k dispozici dvě lodě s jeřáby s hmotností 8 tun, výrobu malých součástek, skladování. Areál je situován v extravilánu města Pečky necelých 6 km od dálnice D11 vedoucí z Prahy do Hradce Králové.

Mateřská společnost ZPA Pečky získala areál společnosti Tona od renomovaného výrobce ručního nářadí a nástrojů firmy STANLEY TONA Pečky. Bývalý výrobce ručního utahovacího nářadí pro profesionální použití především ve výrobě je podnik se stoletou tradicí. Základem výrobního procesu byla vlastní produkce a následné obrábění kvalitních výkovků. Tradice této výroby je založena na vysoké kvalitě zpracování polotovarů a finálního opracování finálních výrobků, které jsou známé a uznávané v zemích všech světadílů.
V současné době byl celý areál a zbylé technologie začleněny do skupiny ZPA jako samostatná divize ZPA Automotive.
Aktuálně se ve spolupráci se sesterskou společností ZPA Engineering připravují nové projekty. Kromě obnovení výroby kovárny se projektuje přesun části výroby brzdových bubnů a kotoučů z Německa do České republiky, čímž se výrazně zvýší konkurence schopnost tohoto programu na základě zkrácení logistického toku a úspory přepravních cest.
Dále se navazují původní kontakty v oblasti kooperační výroby dílů, které nepatřily do tzv. katalogového programu společnosti TONA.

Výroba výkovků:

Kovárna je vybavená automatickými kovacími linkami pro velkosériovou výrobu drobných výkovků, buchary a lisy pro zápustkové kování do hmotnosti výkovků cca 10 kg. V automatických kovacích linkách je zařazeno i příčné válcování. Ohřev je indukční nebo v plynových pecích.

Speciální technologie:

Společnosti má k dispozici linky speciálně sestavitelné pro hromadnou výrobu, opracování dílů, vybavené obráběcími automaty a manipulačním zařízením do hmotnosti 0,4 kg.

Nerotační obrábění:

Obrobna vybavená klasickými, CNC a speciálními jednoúčelovými stroji pro frézování plochých a skříňových obrobků. Maximální rozměry obrobků činí 750 x 250 x 250 mm.

Rotační obrábění:

K dispozici jsou soustružnická centra a dlouhotočný automat TORNADO A 50. Maximální obráběný průměr na CNC soustružnická centra je 400 mm a maximální délka 1.000 mm.

Povrchové úpravy, tepelné zpracování:

Provoz tepelného zpracování, vybavený linkou IPSEN pro zušlechťování součástek v ochranné atmosféře, cementaci a nitridaci.
Provoz povrchových úprav, vybavený zařízením pro omílání, tryskání, mechanické a chemické leštění, pro elektroforetické nanášení barev, dále lakovací linkou a především linkou pro galvanické niklování a chromování.

Výrobní a skladovací plochy:

Prostory společnosti a vybavení skladů umožňují velmi sofistikované a logisticky optimální skladování různých materiálů, jako například tyčového materiálu ve speciálním zakladači, hromadných dílů v automatickém skladovacím systému s plechovými přepravkami s obsahem do 1.500 kg.