ZPA slévárna
Tř. 5. května 166
289 11 Pečky
Tel.: +420 321 785 141
Fax: +420 321 785 165
slevarna@zpa-pecky.cz

V areálu mateřské společnosti ZPA Pečky a.s. jsou k dispozici nemovitosti a volné plochy bývalé slévárny šedé a tvárné litiny. Rozloha areálu činí 14.200 m2, celková výměra ploch pro slévárenský provoz a technické a administrativní zázemí je 5.200 m2.

Provoz slévárny byl zastaven v roce 2006, protože klíčová zařízení byla morálně i technicky zastaralá. Původní slévárna šedé a tvárné litiny byla uvedena do provozu v roce 1964.
V průběhu posledních třech let bylo z vlastních zdrojů společnosti ZPA Pečky do objektu slévárny investováno téměř 40 mil. Kč. Hala je v souvislosti s aktivizací v Německu a s rozvojovým investičním záměrem v Čelákovicích již několik měsíců projektově připravena pro instalaci nových technologií. Modernizace slévárenského provozu zahrnuje výstavbu nové haly tavírny, materiálového hospodářství a cídírny.
V první etapě bude instalována nová bezrámová formovací linka v ceně ca 1,1mil. Euro. Kromě výroby malých brzdových bubnů a kotoučů, nábojů kol bude tato technologie zajišťovat efektivní a nákladově příznivou výrobu odlitků pro komponenty pro Rootsova dmychadla a servomotory v hmotnostech do 30 kg.
V horizontu dvou let bude instalována moderní rámová formovací a licí linka s hodinovým výkonem 50/60 rámů. Tavírna bude rozšířena o další soupecí s hodinovým výkonem 4 tuny. Vybavení jaderny bude doplněno strojem na výrobu jader od výrobce Laempe s objemem 20 l, který je k dispozici z Ústí nad Labem.
Celkový výkon slévárny bude zachován v původní úrovni 12 tis. tun expedovaných odlitků ročně s minimálním počtem zaměstnanců a minimálními náklady na provoz celé slévárny.

Projekt předpokládá použití dílčích technologických celků a zařízení jednak z Hradce Králové, jednak z Ústí nad Labem. Jedná se zejména o část pískového hospodářství, vzduchotechniku, vybavení laboratoře, kompresorovou stanici, vybavení pracoviště ruční apretace, stroj na výrobu jader, záložní agregát na výrobu elektřiny a další zařízení, čímž se ušetří ca 38 mil. Kč.

Odlitky s hmotností od 0,5 do 30 kg:

V první etapě bude instalována nejmodernější bezrámová formovací a licí linka s rozměrem formy 610 x 508 x 130-200/130-200 mm a hodinovým výkonem 140 až 160 forem. Pomocí této produktivní technologie bude slévárna schopná vyrábět odlitky v nákladově příznivých podmínkách. Variabilní dávkování formovací směsi ve vztahu k hmotnosti a četnosti formovaných odlitků, optimální řízení chladicího procesu a sofistikovaný řídicí systém umožní efektivní výrobu odlitků v dávkách od 50 do 1.000 ks.

Odlitky s hmotností od 30 do 120 kg:

Ve druhé etapě bude instalována rámová formovací a licí linka s rozměrem rámů 1.400 x 900 x 400/350 mm a hodinovým výkonem 50/60 rámů. Součástí linky bude poloautomatické licí zařízení. Světlosti rámu umožní efektivní výrobu brzdových kotoučů a bubnů, neboť se projektuje formování a odlévání dvou až tří kusů odlitků pro bubny a až pět kusů odlitků pro brzdové kotouče.
Layout této linky zahrnuje i víceúrovňové chladicí tratě, které zajisti optimální proces chladnutí odlitků z pohledu vnitřního pnutí, struktury materiálu a jeho tvrdosti.

Slévárna bude v první etapě dodávat pětinu své produkce mateřské společnosti ZPA Pečky. Pro dceřinou společnost FZL-Kraftfahrzeugzubehör v Německu a společnost ZPA Automotive bude slévárna perspektivně zajišťovat výrobu ca 500 tun odlitků ze šedé a tvárné litiny měsíčně pro výrobu náhradních dílů pro dodávky do automobilového průmyslu, což prezentuje 40% kapacity slévárny.